مدیریت عملکرد کارمندان

افزایش بهره وری در منابع انسانی سازمان

gsm persia exir taavon adidas bimano

با ارزیابی عملکرد آسان تصمیم بگیرید

از سنجمان برای ارزیابی عملکرد و افزایش بهره وری در سازمان استفاده کنید

hiting

تعیین شاخص‌های عملکرد سازمان

آیا تا به حال با این مشکل رو به رو شدید که ندانید چگونه باید یک کارمند را سنجید؟ مثلا برای یک برنامه نویس تعداد خط کدی که زده مهم تر است یا کیفیت کد یا تعداد باگ کد؟ با استفاده از ابزار ارزیابی سنجمان و مشاوره و راهنمایی ما می توانید بهترین شاخص‌های مخصوص به هر شغلی را به عنوان شاخص ارزیابی در نظر بگیرید و آنلاین و سریع ارزیابی کنید حتی شاخص‌های مخصوص به سازمان خود تعریف کنید.

شرایط ارزیابی

گاهی نیاز داریم که ارزیابی به صورت ناشناس انجام شود تا افراد تحت تاثیر شناسایی خودشان توسط دیگران نظر ندهند. در کنار این ارزیابی مدل‌های مختلفی دارد در مواردی ارزیابی مدیر کافی است گاهی باید ارزیابی ترکیبی 360 درجه و مدیر انجام داد و به این ارزیابی ها وزن داد . سنجمان این امکان را دارد که تمام مدل‌های علمی مشهور ارزیابی را در اختیار ما دهد.

hiting

آنالیز آسان ارزیابی

حتما به عنوان مدیر دوست دارید نمودارهای زیبا و چشم نوازی از روند پیشرفت سازمان خود داشته باشید یا بتوانید این گزارش پیشرفت را به مدیران بالا دست خود ارائه دهید. کارنامه‌های نموداری و گرافیکی سنجمان به شما کمک می کند بدون هیچگونه نرم افزارهای جانبی کارنامه‌های قابل تحلیل داشته باشید حتی ما برای شما داده‌های ارزیابی را آنالیز هم می کنیم . به یاد داشته باشید ارزیابی بدون واکنش سازمان مثل حقوق و مزایا در طول زمان تاثیر خود را از دست می دهد برای همین خروجی ارزیابی عملکرد ما به حقوق و دستمزد متصل است

ارزیابی چشم سازمان شماست دقیق تر ببینید

با چند کلیک بهره وری سازمان خود را افزایش دهید

خروجی به سامانه‌های جانبی

خروجی ارزیابی در حقوق و دستمزد و مزایای سنجمان هم قابل دسترس است

دسترسی آسان

از هر جا و مکانی شما می توانید به صورت آنلاین ارزیابی کنید و نتایج را مشاهده کنید.

تست‌های فردی

تست‌های روانشناسی ،رغبت سنجی با توجه به نیاز سازمان با چند کلیک تست ها را استفاده کنید

بازه‌های تکرار

امکان تکرار ارزیابی در بازهای زمانی مشخص از هفتگی تا سالیانه با استفاده از این امکان در طول زمان مسیر پیشرفت مشخص می‌شود

داشبورد مدیریت عملکرد

گزارش نموداری از ارزیابی‌های صورت گرفته در سازمان به صورت داشبود

قالب‌های آماده ارزیابی

انتخاب شاخص‌های از پیش تعریف شده بدون نیاز به ساخت شاخص جدید برای شغل‌های مختلف

مدل‌های مختلف ارزیابی

پشتیبانی از مدل‌های مختلف از ارزیابی مدیر همکاران و خود ارزیابی و مدل پیچیده 360 درجه

آنالیز فردی و تیمی

تحلیل داده ها به صورت تیم‌های کاری و هر فرد به صورت جداگانه برای سازمان و امکان مقایسه نتایج و روند رشد سازمان